Yuen Biao vs Donnie Yen Fight Scene

Yuen Biao vs Donnie Yen Fight Scene
Circus Kid (1994)