Solo Jet Li vs Wu Jing – Lý Liên Kiệt vs Ngô Kinh

Solo Jet Li vs Wu Jing – Lý Liên Kiệt vs Ngô Kinh
Lần đầu tiên sau nhiều năm 2 sư huynh đệ Lý Liên Kiệt và Ngô Kinh mới có cơ hội so tài trên phim