Jonny Tri Nguyen vs Tony Jaa.avi

Jonny Tri Nguyen vs Tony Jaa.avi
Ông vua Quyền Thái đấu Ông vua Quyền Việt. (Đoạn trích trong phim “Săn lùng tượng phật 1”.)