IP MAN 1 | HERAUSFORDERUNG SHAN ZHAO | DONNIE YEN | LOUIS FAN

IP MAN 1 | HERAUSFORDERUNG SHAN ZHAO | DONNIE YEN | LOUIS FAN
Donnie Yen (Yen Chi-Dan): Ip Man
Simon Yam (Yam Tat-Wah): Quing Quan
Lynn Hung (Xiong Dai-Lin): Yong Cheng
Hiroyuki Ikeuchi: General Miura
Gordon Lam (Lam Ka-Tung): Kommissar Li
Louis Fan (Fan Siu-Wong): Jin Shan Zhao
Xing Yu: Master Lin
Wong You-Nam: Yuan
Dennis To (To Yue-Hong) : Hu Wei
Calvin Cheng (Cheng Ka-Sing): Yao
Chen Zhi-Hui: Master Liao
Shibuya Tenma: Sato