Best fight scenes of Kung Fu Jungle (2014) | Donnie Yen vs Baoqiang Wang

Best fight scenes of Kung Fu Jungle (2014) | Donnie Yen vs Baoqiang Wang
Best fight scenes of Kung Fu Jungle (2014)

Donnie Yen vs Baoqiang Wang
Baoqiang Wang vs Xing Yu
Baoqiang Wang vs Siu-Wong Fan