23-04-11 จีจ้า ตลก 6 ฉาก [Jija Yanin “6 Scenes Comedy Show”] no sub

23-04-11 จีจ้า ตลก 6 ฉาก [Jija Yanin “6 Scenes Comedy Show”] no sub
23/04/11 จีจ้า ตลก 6 ฉาก [Jija Yanin “Talok 6 Shak”] no sub
English subtitle soon.