11/01/11 Jija Yanin : Asian Smile (14/12/10) [Eng. Sub] 2-2 (End)

11/01/11 Jija Yanin : Asian Smile (14/12/10) [Eng. Sub] 2-2 (End)
“จีจ้า สู้เขา!” จีจ้า ญาณินในรายการสารคดีญี่ปุ่น ตอนจบ
“Jija Fight!” Jija Yanin in japanese documentary tv programe.